Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku, na tej stronie znajdziesz informacje, dotyczące sposobów zarządzania Twoimi danymi osobowymi przez niniejszą stronę (dalej „Strona”) Przedstawiamy poniższe informacje, nie tylko z uwagi na konieczność wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 (dalej „Rozporządzenie”), lecz również dlatego, że wierzymy, że ochrona danych osobowych jest jedną z podstawowych wartości naszej działalności. Z tego powodu pragniemy przedstawić wszelkie informacje, które mogą pomóc Ci chronić Twoją prywatność i kontrolować korzystanie z Twoich danych w związku z korzystaniem z naszej strony.

O FIRMIE

Strona i usługi na niej świadczone oferowane są przez spółkę Candy Hoover Group S.r.l., która będzie przetwarzała Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej znajdują się nasze dane kontaktowe. Administrator przetwarzania danych osobowych i Inspektor ochrony danych Administratorem przetwarzania danych osobowych, tj. osobą, która podejmuje decyzje w sprawie sposobu i celów przetwarzania jest spółka Candy Hoover Group S.r.l. z siedzibą statutową przy Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) i siedzibą administracyjną przy Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Włochy, kod identyfikacji podatkowej / nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Monzy i Brianzy 04666310158 – odpowiednik nr NIP 00786860965 (dalej „CHG”). Inspektor ochrony danych (dalej „IOD”) to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem Rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych wykonywanego przez CHG. Można skontaktować się z IOD, pisząc na następujący adres email: data.protection@candy-group.com lub przesyłając pismo drogą pocztową: Candy Hoover Group S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Włochy Do wiadomości Inspektora ochrony danych.  

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Rodzaj i źródło danych osobowych Kiedy odwiedzasz i przeglądasz Stronę lub wypełniasz formularze online, np. prosząc o wsparcie lub kiedy decydujesz się na otrzymywanie informacji handlowych, możemy przetwarzać następujące dane osobowe (tj. dane dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania):
 1. dane dostarczone przez Ciebie w przypadku wypełnienia formularzy online lub podczas obsługi telefonicznej w zależności od przypadku, na przykład w celu uzyskania wsparcia, w tym dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego), adres zamieszkania, informacje o zakupionych produktach (data zakupu, kod i linia produktu, cena produktu itp.) oraz dane dotyczące wymaganego wsparcia (w tym informacje zawarte w polu zawierającym szczegóły zapytania);
 2. dane, które gromadzimy, podczas gdy korzystasz ze Strony (tzw. dane nawigacyjne), w tym Twój adres IP, adresy URI, godziny, w których przesyłasz żądanie, wykorzystywaną metodę podczas przesyłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący na stan odpowiedzi z serwera (sukces, błąd itp.) oraz pozostałe parametry dotyczące systemu operacyjnego, oraz środowiska informatycznego użytkownika. Przekazanie tych informacji jest zawarte w protokołach komunikacji w Internecie. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu ich przypisania do zidentyfikowanych podmiotów, lecz z uwagi na swój charakter mogą, poprzez opracowanie i połączenie z danymi posiadanymi przez podmioty trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Dane te mogą być wykorzystywane, na przykład, w celu potwierdzenia odpowiedzialności na wypadek ewentualnych przestępstw informatycznych stanowiących zagrożenie dla strony.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Wykorzystanie Twoich danych osobowych jest konieczne, abyś mógł bezpieczne korzystać ze Strony, uzyskać wsparcie dotyczące produktu lub usług powiązanych z produktem, zarejestrować zakupiony sprzęt gospodarstwa domowego, zarządzać ewentualnymi późniejszymi prośbami i uzyskać komunikaty serwisowe. Lepsze zrozumienie w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi oraz poznanie naszych klientów jest dla nas bardzo ważne. Dzięki temu możemy oferować Tobie i innym użytkownikom coraz bezpieczniejsze usługi, które będą zgodne z oczekiwaniami rynku. W tym celu możemy analizować dane również w formie zagregowanej oraz, za Twoją zgodą, wykorzystać te informacje, aby kontaktować się z Tobą i sugerować Ci produkty lub usługi grupy Candy lub naszych partnerów handlowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Poniżej znajdują się wszelkie informacje. Wykorzystanie Twoich danych osobowych jest konieczne, abyś mógł bezpieczne korzystać ze Strony, uzyskać wsparcie dotyczące produktu lub usług powiązanych z produktem, zarejestrować zakupiony sprzęt gospodarstwa domowego, zarządzać ewentualnymi późniejszymi prośbami i uzyskać komunikaty serwisowe. Lepsze zrozumienie w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi oraz poznanie naszych klientów jest dla nas bardzo ważne. Dzięki temu możemy oferować Tobie i innym użytkownikom coraz bezpieczniejsze usługi, które będą zgodne z oczekiwaniami rynku. W tym celu możemy analizować dane również w formie zagregowanej oraz, za Twoją zgodą, wykorzystać te informacje, aby kontaktować się z Tobą i sugerować Ci produkty lub usługi grupy Candy lub naszych partnerów handlowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Poniżej znajdują się wszelkie informacje. Cele i podstawa prawna procesu przetwarzania danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:  
 1. umożliwienie bezpiecznej nawigacji na Stronie oraz polepszenie jakości nawigacji;
 2. procedowanie Twojej prośby o wsparcie w sprawie działania, eksploatacji i konserwacji sprzętu gospodarstwa domowego lub odpowiedzi na Twoje pytania, dotyczące naszych produktów i usług. Jeśli prosimy o wypełnienie formularza w celu przesłania nam Twojej prośby, pamiętaj, że dane wprowadzone w polach oznaczonych gwiazdką są obowiązkowe i nie będziemy mogli zająć się Twoją prośbą ani odpowiedzieć na nią, jeżeli nie podasz tych danych. Możemy gromadzić i przetwarzać powyższe dane, nie uzyskując Twojej zgody, ponieważ są one niezbędne, aby dostarczyć Ci usługę, której oczekujesz;
 3. umożliwienie zarejestrowania posiadanego przez Ciebie sprzętu gospodarstwa domowego, również w celu skorzystania z ewentualnych gwarancji uzupełniających, uzyskania aktualizacji w sprawie posiadanego przez Ciebie sprzętu gospodarstwa domowego oraz przesłania komunikatów serwisowych, umożliwienie dostępu do Twoich informacji i do danych dotyczących posiadanego przez Ciebie sprzętu gospodarstwa domowego, przesyłanie próśb o wsparcie. Jeśli w tym celu prosimy o wypełnienie formularza, pamiętaj, że dane wprowadzone w polach oznaczonych gwiazdką są obowiązkowe i nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi, jeśli nie podasz tych danych. Możemy gromadzić i przetwarzać powyższe dane, nie uzyskując Twojej zgody, ponieważ są one niezbędne, aby dostarczyć Ci usługę, której oczekujesz;
 4. otrzymywanie naszego newsletteru, jeśli subskrybujesz tę usługę. W tym przypadku przetwarzanie jest konieczne, aby zapewnić Państwu usługę we tym zakresie;
 5. otrzymywanie informacji handlowych i promocyjnych z wykorzystaniem środków automatycznych, tj. poczty elektronicznej i SMS-ów, jak również w formie telefonów wykonywanych przez operatora dotyczących produktów CHG i, ewentualnie, innych spółek grupy Candy, uczestniczenie w badaniach rynku i sondażach, sprawdzających poziom satysfakcji klientów w związku z produktami i uzyskanym wsparciem, przesyłanie informacji o inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez CHG. W tym celu wymagana jest Twoja zgoda, która stanowi podstawę prawną procesu przetwarzania danych osobowych. Z wyjątkiem przypadku, w którym wyrazisz swój sprzeciw, kontaktując się z nami i wykorzystując w tym celu dane podane powyżej, chcemy mieć pewność, że przesyłamy Ci wyłącznie komunikację, która Cię interesuje i kontaktujemy się z Tobą wyłącznie w sprawie ofert lub komunikatów dopasowanych do Twojego profilu, bazujących na Twoich preferencjach, zarejestrowanych przez Ciebie produktach i korzystaniu z naszych usług. Pamiętaj, że jeśli nie udzielisz zgody lub nie podasz niezbędnych danych, możesz nadal korzystać w pełni i z pełną dowolnością z naszych usług, jednak nie będziesz otrzymywał naszych informacji handlowych i promocyjnych, dotyczących naszych produktów;
 6. analizowanie Twojej aktywności online na Stronie, również z wykorzystaniem danych zgromadzonych na innych stronach CHG lub stronach podmiotów trzecich, dzięki narzędziom śledzącym użytkowników, jak opisano w naszej polityce dotyczącej plików cookies, która jest dostępna pod wskazanym linkiem: http://www.candy.pl/pl_PL/cookies-polityka;
 7. otrzymywanie informacji handlowych i promocyjnych od naszych partnerów handlowych, działających w zakresie obsługi i dostarczania produktów ubezpieczeniowych (np. odpłatne przedłużenie gwarancji w systemie ratalnym, polisy ubezpieczeniowe), ich działalności marketingowej, również na podstawie Twoich preferencji i zakupionych przez Ciebie produktów. W tym celu wymagana jest Twoja zgoda, która stanowi podstawę prawną procesu przetwarzania danych osobowych. W tym celu wymagana jest Twoja zgoda, która stanowi podstawę prawną procesu przetwarzania danych osobowych. Pamiętaj, że jeśli nie udzielisz zgody lub nie podasz niezbędnych danych dla tych celów, możesz nadal korzystać w pełni i z pełną dowolnością z naszych usług.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Przetwarzamy Twoje dane głównie z wykorzystaniem narzędzi rejestracji, ekstrakcji, analizy i archiwizacji zabezpieczonymi systemami, które zapewniają bezpieczeństwo, zgodnie ze standardami branżowymi. Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane tylko przez czas, który jest niezbędny, aby umożliwić nam prowadzenie czynności opisanych powyżej. Wdrażamy rozwiązania techniczne i organizacyjne, mające na celu usunięcie tych danych po zakończeniu ww. czynności. Poniżej znajdują się wszelkie informacje. Sposoby przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim, wykorzystując systemy informatyczny i narzędzia analityczne, angażując do tego upoważniony i należycie przeszkolonego przez CHG presonel. Wdrażamy środki gwarantujące przestrzeganie zasad rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości określone w mających zastosowanie przepisach w zakresie ochrony danych osobowych (w tym Rozporządzenie), chroniąc Twoją prywatność dzięki technicznym i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa, mający na celu zapobieżenie utracie, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu, czy nieupoważnionemu dostępowi do Twoich danych. Możemy wykorzystywać również cyfrowe kanały komunikacji (poczta elektroniczna, komunikatory itp) oraz systemy telefoniczne (telefony, SMS itp) oraz usługi pocztowe. Przechowywanie danych Twoje dane będą przechowywane przez okres  niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone oraz, dla celów prywatnych, nie dłużej niż 10 lat. Dane osobowe pochodzące z profilowania, jeżeli takie będą, przechowywane będą nie dłużej niż 2 lata. Jeśli zapisałeś się na newsletter lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszych informacji handlowych, możesz w dowolnym momencie poprosić o usunięcie swoich danych z tych usług, pisząc na adresy podane poniżej. W takim przypadku, Twoje dane będą przechowywane wyłącznie w celu dostarczania Ci innych usług wymaganych przez Ciebie (np. rejestracja produktu w związku z gwarancją, prośby o wsparcie itp.). Analogicznie, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszych informacji handlowych, możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec profilowania i personalizacji ofert w sposób opisany poniżej.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Aby zapewnić prawidłowe działanie Strony oraz oferować Ci występującej na niej usługi, CHG korzysta z innych dostawców. Dostęp do Twoich danych dla tych dostawców regulowany jest szczegółowymi porozumieniami umownymi, które ograniczają korzystanie z tych danych wyłącznie w celu przetwarzania, które jest niezbędne, aby zapewnić działanie Strony i usług, które są na niej dostępne. Proces ten odbywa się według naszych poleceń. Podmioty te działają, jako podmioty przetwarzające (dalej: „Podmioty przetwarzające”) i mogą zostać wezwane do bezpośredniej odpowiedzialności, jeśli przetwarzają dane w sposób niezgodny z otrzymanymi poleceniami. Zasadniczo, CHG przechowuje dane we Włoszech i w Unii Europejskiej, jednak część z nich może być przetwarzana przez dostawców spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku CHG zawiera szczegółowe porozumienia umowne, które zobowiązują dostawcę, nie tylko do zapewnienia opisanych powyżej gwarancji, lecz również dalszych gwarancji określonych w Rozporządzeniu (np. przyjęcie umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską w myśl Rozporządzenia). Poniżej znajdują się wszelkie informacje Przekazanie i rozpowszechnianie danych Bez uszczerbku dla niezbędnej komunikacji w celu spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionemu personelowi CHG, który został należycie poinformowany i przeszkolony, bądź personelowi podmiotów trzecich, działających na rzecz i według wytycznych CHG, jako podmioty przetwarzające, w tym spółek zapewniających wsparcie przed i posprzedażowe. W przypadku prośby o pomoc Twoje Dane będą przetwarzane przez spółki Grupy Candy, które w Twoim kraju oferują taką usługę, jako Administratorów. Mogą mieć one dostęp do informacji, dotyczących ewentualnych nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania produktów. Ponadto, z uwagi na specjalne wymagania związane z siedzibą lokalizacji serwerów CHG i/lub jej dostawców, CHG korzysta w celu świadczenia usług (w tym wsparcia telefonicznego oraz usług hostingowych) z dostawców, jako podmiotów przetwarzających, znajdujących się w państwach trzecich spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku CHG zobowiązuje się zapewnić odpowiednie poziomy ochrony danych i nadzoru, również dzięki porozumieniom umownym, w tym poprzez podpisywanie typowych klauzul umownych. W przypadku danych zarejestrowanych w CRM odnośny dostawca przystąpił do Tarczy Prywatności. Podczas wykonywania swojej działalności, Twoje dane mogą zostać przekazane przedstawicielom wolnych zawodów, spółkom konsultacyjnym lub innym podmiotom, które działają, jako niezależni administratorzy przetwarzania danych. Ponadto, Twoja zgoda oznacza, że Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, działającym, jako niezależni administratorzy przetwarzania danych, w tym partnerom handlowym CHG z branży obsługi i dostarczania produktów ubezpieczeniowych (np. odpłatne przedłużenie gwarancji w systemie ratalnym, polisy ubezpieczeniowe), ich działalności marketingowej lub świadczenia usług. Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, Twoje dane będą mogły być przetwarzane również przez agencje marketingowe lub inne spółki w charakterze podmiotów przetwarzających dla celów związanych z zarządzaniem i przesyłaniem newslettera i informacji handlowych pocztą elektroniczną, w ramach sprzedaży bezpośredniej, badań rynku lub innych działań promocyjnych, w tym konkursów i imprez z nagrodami. W przypadku, gdy CHG będzie zaangażowana w działalność przedsiębiorstw, również nadzwyczajną, dane mogą zostać przekazane podmiotom zaangażowanym w ww. czynności oraz operatorom wspierającym CHG, bądź innymi podmiotom zaangażowanym w ww. czynności, jeśli jest to konieczne dla celów odnośnej oceny. Szczegółowe informacje na temat podmiotów przetwarzających, które przetwarzają Twoje dane na rzecz CHG, można uzyskać, pisząc na adres siedziby CHG do wiadomości IOD lub na adres poczty elektronicznej data.protection@candy-group.com  

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI ZGODNIE Z PRZEPISAMI I W JAKI SPOSÓB MOŻNA Z NICH SKORZYSTAĆ

Zgodnie z przepisami przysługuje Ci prawo do kontrolowania, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane oraz, ewentualnie, prawo ograniczenia ich wykorzystania. Można skorzystać z tych praw nieodpłatnie i w dowolnym momencie, zwracając się do naszej spółki i pisząc na dane teleadresowe podane na początku. CHG dołoży wszelkich starań, aby ułatwić Ci korzystanie z Twoich praw. Poniżej znajdują się wszelkie informacje Prawa osób, których dane dotyczą W myśl art. 15-21 Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do:
 • uzyskania potwierdzenia o istnieniu Twoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz uzyskania ich kopii (prawo dostępu);
 • aktualizacji, zmiany i/lub korekty danych osobowych (prawo do sprostowania danych);
 • wniesienia o usunięcie lub o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, w tym w przypadku, gdy dane przetwarzane są w sposób naruszający przepisy prawa lub jeśli nie jest konieczne ich przechowywanie w związku z celem, dla którego dane zostały zgromadzone lub były przetwarzane (prawo do usunięcia danych i prawo do ograniczenia);
 • wycofania zgody, jeśli została udzielona, w dowolnym momencie, co nie wpływa na prawidłowość przetwarzania, bazującego na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody);
 • w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu, prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeśli będzie to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych);
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu (prawo do sprzeciwu).
Informujemy, że wnioski o usunięcie danych podlegają obowiązującym przepisom prawa i rozporządzeń w zakresie przechowywania dokumentów. W celu skorzystania z przysługujących praw należy w dowolnym momencie przesłać wiadomość elektroniczną na adres data.protection@candy-group.com lub napisać na adres: Candy Hoover Group S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Włochy Do wiadomości Inspektora ochrony danych (IOD). Kontaktując się z nami, akceptujesz konieczność podania swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego i/lub numeru(ów) telefonu, aby mieć pewność, że będziemy mogli w prawidłowy sposób zarządzać Twoją prośbą. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie były przetwarzane zgodnie z przepisami lub masz zastrzeżenia odnośnie do ich użycia, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Aktualizacja niniejszej polityki prywatności Niniejsza polityka prywatnosci może zostać aktualizowana, w związku z czym CHG poda datę ostatniej aktualizacji na dole polityki. Ostatnia aktualizacja 27.03.2019 r.