Zásady ochrany osobních údajů

Vážený uživateli, na této stránce naleznete informace o tom, jak spravovat Vaše osobní údaje prostřednictvím těchto stránek (dále jen „stránky“) Tyto informace poskytujeme nejen pro zajištění souladu se zákonnými povinnostmi týkajícími se ochrany osobních údajů podle nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), ale také proto, že považujeme ochranu osobních údajů za základní hodnotu našeho podnikání a chceme Vám poskytnout veškeré informace, které Vám mohou pomoci chránit Vaše soukromí a sledovat využití Vašich údajů v souvislosti se zkušenostmi při procházení našich stránek.

NAŠE SPOLEČNOST

Stránky a v jejich rámci poskytované služby nabízí společnost Candy Hoover S.r.l., která bude Vaše údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Níže naleznete naše kontakty. Správce údajů a úředník pro ochranu údajů Správcem údajů, tj. osoba, která činí rozhodnutí o metodách a účelech zpracování, je Candy Hoover S.r.l. se sídlem ve Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) a administrativní kanceláří ve Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Itálie IR kód/obchodní rejstřík Monza a Brianza 04666310158 - DIČ 00786860965 (dále jen „CHG“) Úředník pro ochranu (dále jen „DPO“) je zodpovědný za kontrolu dodržování předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů společnosti CHG. DPO můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese data.protection@candy-group.com nebo poštou na adrese: Candy Hoover Group S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Itálie Pro pozornost Inspektora ochrany údajů.

JAKÉ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁNY

Druh a zdroj osobních údajů Při návštěvě, prohlížení nebo vyplňování online formulářů na této stránce, například při žádosti o pomoc nebo pokud se rozhodnete přijmout obchodní sdělení, můžeme zpracovat následující osobní údaje (tj. údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob):
 1. údaje, které poskytnete vyplněním online formulářů nebo během asistence poskytované telefonicky. Například k vyžádání pomoci, včetně identifikačních údajů (jméno a příjmení), kontaktních údajů (e-mailová adresa, pevná linka a číslo mobilního telefonu), místo trvalého pobytu, informace o zakoupených produktech (datum nákupu, kód produktu, produktová řada, cena produktu atd.) a typ požadované pomoci (včetně informací obsažených v prostoru vyhrazeném pro podrobnosti žádostí);
 2. údaje, které shromažďujeme během Vašeho prohlížení webu (navigační údaje) jako je IP adresa nebo URI (Jednotný Identifikátor Zdroje) adres požadovaných zdrojů. Čas žádosti, metoda použitá k odeslání žádosti na server, rozměry souborů odpovědí, číselný kód odpovídající odpovědi odeslané serverem (OK, chyba, atd.) a další parametry týkající se operačního systému uživatele a prostředí počítačového zpracování. Přenos takovýchto informací je implicitní v používání internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány ke spojení s identifikovanými stranami, dotčenými osobami, ale mohou ze své podstaty prostřednictvím zpracování a přidružení k údajům uchovávaným třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. Údaje mohou být použity ke zjištění odpovědnosti v případě, že je spáchána počítačová trestná činnost proti webovým stránkám.

PROČ JSOU VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁNY

Použití Vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abyste mohli tyto stránky bezpečně používat, získat pomoc ohledně produktu nebo služeb souvisejících s produktem, zaregistrovat Vaš spotřebič, zpracovávat jakékoli další požadavky a přijímat servisní sdělení. Pro nás je důležité vědět více o tom, jak jsou naše služby využívány. O našich uživatelích, abychom Vám a dalším uživatelům nabízeli služby, které jsou stále bezpečnější a v souladu s očekáváním trhu. Za tím účelem můžeme také analyzovat údaje v souhrnné podobě a s Vaším souhlasem tyto informace použít k tomu, abychom Vás kontaktovali a navrhli produkty nebo služby společnosti Candy Group nebo našich obchodních partnerů, o nichž si myslíme, že by Vás mohli zajímat. Níže naleznete všechny informace. Použití Vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abyste mohli tyto stránky bezpečně používat, získat pomoc ohledně produktu nebo služeb souvisejících s produktem, zaregistrovat Vaš spotřebič, zpracovávat jakékoli další požadavky a přijímat servisní sdělení. Pro nás je důležité vědět více o tom, jak jsou naše služby využívány. O našich uživatelích, abychom Vám a dalším uživatelům nabízeli služby, které jsou stále bezpečnější a v souladu s očekáváním trhu. Za tím účelem můžeme také analyzovat údaje v souhrnné podobě a s Vaším souhlasem tyto informace použít k tomu, abychom Vás kontaktovali a navrhli produkty nebo služby společnosti Candy Group nebo našich obchodních partnerů, o nichž si myslíme, že by Vás mohli zajímat. Níže naleznete všechny informace. Účel a právní základ zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely:
 1. umožnit Vám bezpečné prohlížení stránek a zlepšit Váš zážitek při jejich procházení;
 2. reagovat na Vaši žádost o pomoc při provozu, používání a údržbě domácího spotřebiče nebo odpovědět na Vaše otázky o našich produktech a službách. Pokud Vás žádáme o vyplnění formuláře pro zaslání Vaší žádosti, mějte na paměti, že údaje zadané v polích vyplněných hvězdičkou jsou povinné, jinak bychom nebyli schopni žádost převzít nebo ji zpracovat aniž byste nám tyto informace poskytli. Tyto údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat bez Vašeho souhlasu , protože jinak bychom nebyli schopni Vám poskytnout službu, kterou žádáte.
 3. umožnit Vám registraci Vašeho spotřebiče, i pro získání jakýchkoli dalších záruk, přijímat aktualizace Vašeho nového spotřebiče a servisní sdělení, umožnit Vám přístup k informacím o Vás a Vašem spotřebiči, vyžádat si asistenční služby. Pokud Vás žádáme o vyplnění formuláře pro zaslání Vaší žádosti, mějte na paměti, že údaje zadané v polích vyplněných hvězdičkou jsou povinné, jinak bychom nebyli schopni žádost převzít nebo ji zpracovat aniž byste nám tyto informace poskytli. Tyto údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat bez Vašeho souhlasu , protože jinak bychom nebyli schopni Vám poskytnout službu, kterou žádáte.
 4. přijímat náš zpravodaj, pokud se k této službě přihlásíte. V tomto případě je zpracování nutné, abychom Vám mohli poskytovat samotnou službu;
 5. přijímat obchodní a propagační sdělení s využitím automatizovaných prostředků, jako je e-mail, SMS a rovněž telefonní hovory prostřednictvím operátora ohledně produktů společnosti CHG a případně další společnosti skupiny Candy. Účastnit se průzkumu trhu a anket pro určení míry spokojenosti zákazníků s ohledem na přijaté produkty a pomoc, pozvat Vás na iniciativy a události organizované společností CHG. Za tímto účelem je vyžadován Váš souhlas, který je tak právním základem pro zpracování. Pokud nevznesete námitku tím, že nás kontaktujete na výše uvedených adresách, chceme mít jistotu, že Vám zasíláme pouze sdělení, která Vás zajímají, a proto Vás budeme kontaktovat pouze s nabídkami nebo sděleními odpovídajícími Vašemu profilu na základě Vašich preferencí, produktů, které jste zaregistrovali a využívání našich služeb. Mějte na paměti, že pokud neudělíte svůj souhlas nebo neposkytnete údaje potřebné pro tyto účely, můžete v každém případě i nadále plně a volně využívat naše služby, ale nebudete přijímat naše obchodní a propagační sdělení o našich produktech;
 6. analyzovat Vaši online aktivitu na stránkách a to i pomocí údajů shromážděních z jiných stránek společnosti CHG nebo třetích stran pomocí nástrojů pro sledování uživatelů, jak je popsáno v našich zásadách týkajících se souborů cookie dostupných pod následujícím odkazem https://www.careplusprotect.com/gb/cookie-policy ;
 7. přijímat obchodní a propagační sdělení od našich obchodních partnerů působících v oblasti asistence a poskytování pojistných produktů (např.rozšíření záruk splatných ve splátkách, pojistné smlouvy) pro jejich marketingové aktivity také na základě Vašich preferencí a produktů, které jste zakoupili. Za tímto účelem je vyžadován Váš souhlas, který je tak právním základem pro zpracování. Mějte na paměti, že pokud neudělíte svůj souhlas nebo neposkytnete údaje potřebné pro tyto účely, můžete v každém případě i nadále plně a volně využívat naše služby.

JAK JSOU VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁNY

Vaše údaje budeme zpracovávat především pomocí nástrojů pro záznam, extrakci, analýzu a archivaci chráněných systémy , které poskytují bezpečnostní záruky v souladu s průmyslovými standardy. Vaše data zpracováváme a uchováváme pouze pro dobu nezbytnou k provedení výše uvedených činností a po dokončení těchto činností přijímáme technicko-organizační řešení pro zrušení údajů. Níže naleznete všechny informace. Metody zpracování Vaše údaje budeme zpracovávat převážně pomocí počítačových systémů a analytických nástrojů oprávněnými osobami vyškolenými společností CHG. Přijímáme opatření, která  zajišťují uplatňování zásad spravedlnosti, zákonnosti a transparentnosti stanovených  platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (včetně nařízení)  chránících Vaše soukromí prostřednictvím technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zajišťují přiměřenou úroveň zabezpečení zaměřenou na předcházení ztrátám, zneužití a nesprávné použití stejně jako neoprávněný přístup k Vašim údajům. Můžeme také používat digitální komunikační kanály (e-mail, systémy rychlého zasílání zpráv atd.), telefonní (hovory, textové zprávy atd.) a poštovní. Uchovávání údajů Vaše data budou uchovány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny a pro civilní účely nejdéle do uplynutí deseti let. Profilovací údaje, pokud takové budou zpracovány, nebudou uchovány déle, než dva roky. Pokud jste se přihlásili k odběru zpravodaje nebo jste souhlasili s přijímáním našich obchodních sdělení, můžete kdykoli požádat o zrušení těchto služeb a to písemně na níže uvedené adresy. V takovém případě budou Vaše údaje uchovány pouze pro další poskytování jiných služeb, o které jste požádali (např. registrace produktu pro příslušnou záruku, žádosti o pomoc atd.). Stejně tak, pokud jste udělili souhlas k přijímání našich obchodních sdělení, můžete kdykoli vznést námitku vůči profilování a personalizaci nabídek, jak je uvedeno níže.

S KÝM JSOU VAŠE ÚDAJE SDÍLENY

Aby byla zaručena funkčnost webové stránky a nabídka služeb, které obsahuje, společnost CHG využívá dodavatele třetích stran. Přístup těchto dodavatelů k Vašim údajům se řídí konkrétními smluvními dohodami, které omezují použití takovýchto údajů na zpracování, jež je nezbytné pouze k tomu, aby bylo možné provozovat stránky a služby, které jsou na nich k dispozici a to podle našich pokynů. Tyto společnosti jednají jako zpracovatelé osobních údajů (dále jen „Zpracovatelé údajů“) a mohou být vyzvány, aby se přímo vyjádřily, pokud zpracovávají údaje způsobem, který není v souladu s obdrženými pokyny. Společnost CHG v zásadě uchovává údaje v Itálii nebo Evropské unii, ale  některé údaje mohou být zpracovány dodavateli nacházejícími se mimo Evropskou unii. V takových případech společnost CHG uzavřela konkrétní smluvní dohody, které dodavatele zavazují nejen k výše uvedeným zárukám, ale také k dodatečným zárukám stanoveným nařízením (např. přijetí smluv schválených Evropskou komisí v souladu s nařízením). Níže naleznete všechny informace Sdělování a zveřejňování údajů Aniž jsou dotčena sdělení požadovaná zákonem, mohou být Vaše údaje sděleny oprávněným osobám společnosti CHG, které byly řádně informovány a vyškoleny. Nebo osobám třetích stran, které pracují jménem a dle pokynů společnosti CHG jako zpracovatelé údajů, včetně společností poskytujících asistenční služby týkající se domácího spotřebiče před a po prodeji. V případě žádosti o pomoc budou Vaše údaje zpracovávány společnostmi skupiny Candy Group ve Vaší zemi, jako správci osobních údajů, které nabízejí tuto službu a které mají přístup k informacím týkajícím se jakýchkoli anomálií nebo poruch hlášených u produktů. Navíc pro specifické požadavky týkající se umístění serverů společnosti CHG a/nebo jejích dodavatelů společnost CHG používá pro poskytování služeb (včetně telefonické podpory a hostingových služeb) také dodavatele – jako zpracovatele údajů – nacházející se ve třetích zemích mimo Evropskou unii. V takových případech se společnost CHG zavazuje zajistit přiměřenou úroveň ochrany a bezpečnosti a to i prostřednictvím smluvních dohod, včetně uzavření standardních smluvních doložek. Pokud jde o údaje zaznamenané v systému CRM, příslušný dodavatel dodržuje štít soukromí (Privacy Shield). Při provádění běžných obchodních činností mohou být vaše údaje poskytnuty odborníkům, poradenským firmám nebo jiným osobám, které působí jako nezávislí správci údajů. Vaše údaje mohou být navíc, s Vaším souhlasem, poskytnuty jiným stranám ve funkci nezávislých správců údajů, včetně obchodních partnerů společnosti CHG působících v oblasti asistence a poskytování pojistných produktů (např. rozšíření záruk splatných ve splátkách, pojistné smlouvy) a to pro jejich vlastní marketingové aktivity nebo poskytování služeb. V případě souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely mohou Vaše údaje zpracovávat také marketingové agentury nebo jiné společnosti. Jako zpracovatelé údajů pro účely související se správou a doručováním zpravodajů a obchodních informací prostřednictvím e-mailu, přímého marketingu, průzkumu trhu nebo jiných propagačních aktivit, jako jsou soutěže a události s udělováním cen. Konečně, v případě, že se společnost CHG podílí na podnikových transakcích, včetně mimořádných transakcí, mohou být údaje poskytnuty osobám zapojeným do těchto transakcí a odborníkům, kteří podporují společnost CHG nebo jiné osoby zapojené do těchto transakcí, je-li to nezbytné pro účely příslušných posouzení. Více informací o těchto zpracovatelích údajů, kteří Vaše údaje zpracovávají jménem společnosti CHG, můžete získat tak, že napíšete do kanceláře společnosti CHG k rukám DPO nebo na následující e-mailovou adresu data.protection@candy-group.com.

JAKÁ PRÁVA VÁM ZÁKON PŘIZNÁVÁ A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT

Zákon Vám dává právo kontrolovat způsob zpracování Vašich údajů a v případě potřeby omezit použití Vašich údajů. Tato práva můžete kdykoli a bezplatně uplatnit kontaktováním naší společnosti a napsáním na adresy uvedené na začátku. Společnost CHG učiní vše potřebné, aby usnadnila uplatnění Vašich práv. Níže naleznete všechny informace Práva subjektů údajů V souladu s články 15–21 nařízení máte právo:
 • obdržet potvrzení o existenci Vašich osobních údajů, získat přístup k obsahu a získat kopii (právo na přístup);
 • aktualizovat, upravovat a/nebo opravovat své osobní údaje (právo na opravu);
 • požadovat zrušení nebo omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených předpisy, včetně případů, kdy byly údaje zpracovány v rozporu se zákonem nebo není-li nutné uchovávat jakékoli údaje ve vztahu k účelům, k nimž byly údaje shromážděny nebo jinak zpracovány (právo na výmaz a právo na omezení zpracování);
 • odvolat souhlas, pokud byl dán, kdykoli a aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před odvoláním (právo odvolat souhlas);
 • v mezích ustanovení nařízení obdržet kopii údajů, které jste poskytli ve strukturovaném formátu běžně používaném a čitelném automatickým zařízením a požádat, aby byly tyto údaje předány jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné (právo na přenositelnost údajů);
 • vznést námitku proti zpracování v případech, kdy je to stanoveno nařízením (právo vznést námitku).
Informujeme Vás, že žádosti o vymazání údajů podléhají zákonným povinnostem a platným předpisům týkajícím se uchovávání dokumentů. Pro uplatnění svých práv můžete kdykoli poslat e-mail na adresu data.protection@candy-group.com nebo napsat na adresu Candy Hoover Group S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Itálie Pro pozornost Inspektora ochrany údajů Při kontaktu s námi se ujistěte, že jste uvedli své jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a/nebo telefonní číslo, aby bylo zajištěno, že Vaši žádost budeme moci správně zpracovat. Pokud se domníváte, že Vaše údaje nebyly zpracovány v souladu se zákonem nebo existuje spor o jejich použití, můžete podat stížnost na dozorový úřad členského státu v němž sídlíte, pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení. Aktualizace těchto zásad Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být v průběhu času aktualizovány. Společnost CHG tedy uvede datum poslední aktualizace v dolní části zásad. Naposled aktualizováno 27/03/2019